Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Kurum personeli randevu ile kimlik ve üye kartlarını beyan ederek kliniğimize başvurabilir. Kliniğimizce yapılan tedaviler TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) ücret tarifesi üzerinden faturalandırılarak, hastaya teslim edilir. Tutar hasta tarafından kliniğimize ödenir, hasta fatura tutarını kurumundan alır.

Web Sitesi İçin: www.borsaistanbul.com/

Ortonorm Ortodonti

Tümünü Görüntüle