Akbank

Akbank

Üyeler randevu ile kimlik ve üye kartlarını beyan ederek kliniğimize başvurabilirler. Kliniğimizce yapılan tedaviler tutarı TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) ücret tarifesi üzerinden %20 indirimli olarak faturalandırılarak, diş tedavi kontrol formu ile birlikte hastaya teslim edilir. Tutar hasta tarafından kliniğimize ödenir, hasta fatura ve diş tedavi kontrol formunu kurumuna iletir.

Web Sitesi İçin: www.aksandik.org

Ortonorm Ortodonti

Tümünü Görüntüle